Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN, THI LẠI NGÀY 07/06/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn, thi lại ngày 07/06/2020 như sau:
 
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
 
- THI CHÍNH
 Lớp:
- Ngành Công nghệ thông tin: ICTN16, IKTN16, QTN14
- Ngành Luật kinh tế: YTN6, YTN14
- Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN14
 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
 
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 12h30 ngày 07/06/2020
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download kế hoạch thi hết môn tại đây
 
KẾ HOẠCH THI LẠI
 
- THI LẠI
 Lớp:
- Ngành Kế toán: ETN10, ETN12
- Ngành Luật kinh tế: YTN2, YTN4, YTN6, YTN8, YTN10, YTN12, YTN14, YTN16, YTN18, RCTN8, RKTN8, RKTN10, RCTN14, RKTN14, RKTN16, RCTN18, RKTN18
- Ngành Quản trị kinh doanh: DCTN10, DKTN10, CKTN12, DCTN12, DKTN12, CKTN14, DCTN14, DKTN14, CKTN16, DCTN16, DKTN16, CKTN18, DKTN18, DKTN25
- Ngành Công nghệ thông tin: QTN3, ICTN16, QTN16, ICTN18, IKTN18
 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
 
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h30 ngày 07/06/2020
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download kế hoạch thi lại tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top