Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Thông báo kế hoạch thi hết môn Tại trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn


Thông báo kế hoạch thi hết môn Tại trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 07/01/2018 như sau:

Kế hoạch thi hết môn

  • Lớp:

  • Ngành Luật kinh tế: RCTN8, RKTN8, RCTN12, RKTN12, YTN6

  • Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN2, DCTN6, DKTN8, CKTN12, DCTN12, DKTN12

  • Ngành Kế toán: ETN8, ETN12

  • Ngành Công nghệ thông tin: HTN2


  • Thời gian: Bắt đầu từ :08h00 đến 16h30 ngày 07/01/2018

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.

Download kế hoạch thi hết môn tại đây

                                Tp. HCM, ngày 04  tháng 01  năm 2018

ĐẠI DIỆN CHƯƠNG TRÌNH TNU – TOPICA

 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top