Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 24/05/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 24/05/2020 như sau:
 
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
 
 Lớp:
- Ngành Công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14, QTN16, ICTN18, IKTN18
- Ngành Luật kinh tế: YTN8, YTN10, RCTN14, RKTN14,YTN16, RCTN18, RKTN18
- Ngành Quản trị kinh doanh: CKTN14, DCTN14, CCTN18, CKTN18, DCTN18
 
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
 
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h00 ngày 24/05/2020
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.
 
Download kế hoạch thi hết môn tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top