Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 19/07/2020 Tại Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 19/07/2020 như sau:
 
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
 
 Lớp:
- Ngành Công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14, QTN16, ICTN16, IKTN16, QTN18, ICTN18, IKTN18
- Ngành Luật kinh tế: YTN10, YTN12, YTN16, YTN18
- Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN16
Địa điểm: Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM.
Số 215, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 12h00 ngày 19/07/2020
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
 
Download kế hoạch thi hết môn tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top