Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 16/12/2018 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 16/12/2018 như sau:

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

Lớp:

- Ngành luật kinh tế: RCTN14B, RKTN14B, RCTN14A, RKTN14A,RCTN14C, RKTN14C, YTN14A, YTN14B, YTN14C, YTN10

​- Ngành kế toán: ETN8

​- Ngành Quản trị kinh doanh: CKTN14A,CCTN14A, DCTN14A, DKTN14A, CKTN14B,CCTN14B, DCTN14B, DKTN14B, CKTN14C,CCTN14C, DCTN14C, DKTN14C , DKTN8

​- Ngành công nghệ thông tin: ICTN14C, IKTN14C, QTN14C, QTN14B, QTN14A,ICTN14A, IKTN14A, ICTN14B, IKTN14B

​- Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.

    Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)

 

Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 14h30 ngày 16/12/2018

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.

Download kế hoạch thi hết môn tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top