Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 15/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 15/09/2019 như sau:
 
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
 
THI CHÍNH
 Lớp:
- Ngành quản trị kinh doanh: CCTN18, DCTN18, DKTN18, CKTN18, DKTN14, CKTN16,
CCTN16, DCTN16, DCTN12,CKTN12, DKTN10
- Ngành luật kinh tế: RKTN16,RCTN16, RCTN18, RKTN18, RCTN12, RKTN12, YTN4
- Ngành công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14, ICTN18, IKTN18, QTN18
- Ngành kế toán: ETN10
 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
 
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h30 ngày 15/09/2019
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download lịch sơ đồ đường đi tại đây
Download lịch Thi hết môn tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top