Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 15/04/2018 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 15/04/2018 như sau:

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

Lớp:

- Ngành Luật kinh tế: UKTN2,UKTN4,YTN4,YTN6

- Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN2

- Ngành Kế toán: ETN2

- Ngành Công nghệ thông tin: HTN2

Địa điểm: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM.

Số 10, đường 3/2 quận 10, TP.HCM

 

Thời gian: 08h00 đến 12h30 ngày 15/04/2018

 

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.

Download kế hoạch thi hết môn tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top