Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 08/09/2019 KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 08/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 08/09/2019 như sau:

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

 

- THI CHÍNH

 Lớp:

- Ngành quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN14

- Ngành luật kinh tế: YTN12, RKTN14, RCTN14, YTN14

-THI LẠI:

Kế hoạch thi lại dành cho các Sinh viên đã đăng kí thi ngày 08/09/2019 xem lịch thi chi tiết đính kèm

 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.

Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)

 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h30 ngày 08/09/2019

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.

Download kế hoạch thi hết môn tại đây

Download kế hoạch thi lại tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top