Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 06/01/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 06/01/2019 như sau:
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
Lớp:
 
- Ngành luật kinh tế: RCTN12, RKTN12, YTN6, UKTN4
- Ngành kế toán: ETN6, ETN4
- Ngành Quản trị kinh doanh: CKTN12, DCTN12, DKTN8, DCTN8, CCTN8, DKTN6
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 12h30 ngày 06/01/2019
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.
Download kế hoạch thi hết môn tại đây
 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top