Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 04/10/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 04/10/2020 như sau:
 
KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN
 
 Lớp:
- Ngành Luật kinh tế: YTN14, RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18
- Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN14, CCTN16, CKTN16, DCTN16, CCTN18, CKTN18, DCTN18, DKTN18
- Ngành Công nghệ thông tin: QTN14
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
Số 10 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h30 ngày 04/10/2020
Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin.
 
Download kế hoạch thi hết môn tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top