Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 04/08/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 04/08/2019 như sau:

 

KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN

 

- THI CHÍNH

 Lớp:

Ngành công nghệ thông tin: QTN14, QTN16, ICTN16, IKTN16

- Ngành luật kinh tế: YTN16, YTN14

 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.

Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)

 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 12h30 ngày 04/08/2019

Thời gian thi của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết

thêm thông tin.

Download kế hoạch thi hết môn tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top