Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ HỌC TẬP TRUNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung ngày 16/09/2018 như sau:

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG

Lớp:


- Ngành Quản trị kinh doanh:  CCTN14B, CKTN14B, DCTN14B, DKTN14B

- Ngành Công nghệ thông tin: QTN14B, ICTN14B, IKTN14B

- Ngành luật kinh tế: YTN14B, RCTN14B, RKTN14B

Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.

Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn tại đây)


Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h00 ngày 16/09/2018

Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin.

Download kế hoạch khởi động, học tập trung tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top