Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ HỌC TẬP TRUNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung ngày 24/03/2019 như sau:
 
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG
 
 Lớp:
- Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN18B, CKTN18B, DCTN18B, DKTN18B
- Công nghệ thông tin: QTN18B, ICTN18B, IKTN18B
- Ngành luật kinh tế: YTN18B, RCTN18B, RKTN18B
 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
 Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 17h00 ngày 24/03/2019
Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download kế hoạch khởi động, học tập trung tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top