Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ HỌC TẬP TRUNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung ngày 24/02/2019 như sau:
KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG
 
Lớp:
- Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN18A, CKTN18A, DCTN18A, DKTN18A
- Công nghệ thông tin: QTN18A, ICTN18A, IKTN18A
- Ngành luật kinh tế: YTN18A, RCTN18A, RKTN18A
 
Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.
Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)
 
Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 17h00 ngày 24/02/2019
Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết
thêm thông tin.
Download kế hoạch khởi động, học tập trung tại đây
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top