Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ HỌC TẬP TRUNG TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung ngày 13/01/2019 như sau:

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG

Lớp:

- Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN16C, CKTN16C, DCTN16C, DKTN16C

- Công nghệ thông tin: QTN16C, ICTN16C, IKTN16C

- Ngành luật kinh tế: YTN16C, RCTN16C, RKTN16C

Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.

Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP Hồ Chí Minh (xem bản đồ hướng dẫn)

Thời gian: Bắt đầu từ: 07h30 đến 16h00 ngày 13/01/2019

Thời gian học của các lớp không giống nhau, anh/chị vui lòng xem file đính kèm dưới đây để biết

thêm thông tin.

Download kế hoạch khởi động, học tập trung tại đây

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top