Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 15/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 5, ngày 12/09/2019 20:11:57

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 15/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN18, DCTN18, DKTN18, CKTN18, DKTN14, CKTN16, CCTN16, DCTN16, DCTN12,CKTN12, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 08/09/2019 KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 08/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 03/09/2019 15:14:18

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 08/09/2019 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN14 - Ngành luật kinh tế: YTN12, RKTN14, RCTN14, YTN14 -THI ...

Thông báo nghỉ Quốc Khánh 02/09/2019
Thứ 2, ngày 26/08/2019 17:10:06

Anh/chị sinh viên vui lòng theo dõi thông báo nghỉ Quốc Khánh 02/09/2019 tại đây.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 25/08/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 12/08/2019 09:44:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 25/08/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: Ngành quản trị kinh doanh: DKTN8, Ngành luật kinh tế: UKTN6, RCTN0, RKTN10 Ngành kế toán: ETN6, ETN8  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 21/07/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 15/07/2019 12:49:51

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 21/07/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành kế toán: ETN12 - Ngành quản trị kinh doanh: CKTN12, DCTN12, DKTN12, CCTN16, DCTN16, DKTN16, CKTN16, DCTN10,CKTN10, DKTN14 - Ngành luật kinh tế: YTN2, UKTN6, ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top