Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 17/11/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 11/11/2019 16:44:22

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 17/11/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: YTN12, YTN18, - Ngành công nghệ thông tin: QTN18, ICTN18, IKTN18 - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN10, DKTN14, DKTN18 - Ngành kế toán: ETN10  Địa ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 10/11/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 6, ngày 08/11/2019 10:38:18

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 10/11/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18, RCTN12, RKTN12 - Ngành công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14 - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 13/10/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 08/10/2019 14:14:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 13/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: YTN2, YTN6, YTN8, YTN14 - Ngành kế toán: ETN8 - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN8  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 06/10/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:26:33

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 06/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: YTN10, YTN16 - Ngành công nghệ thông tin: ICTN16, QTN14, QTN16  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 22/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 17/09/2019 10:26:13

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 22/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN12, DKTN16 - Ngành kế toán: ETN12  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top