Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
Hà Nội, ngày 09/03/2014, các lớp RCTN3A, RCTN3B, RKTN3A, RKTN3B, UCTN3A, UCTN3B, UKTN3A, UKTN3B, YTN3A, YTN3B, HTN1A, HTN1B học tập trung.
Thứ 4, ngày 05/03/2014 15:15:56

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp:   RCTN3A, RCTN3B, RKTN3A, RKTN3B, UCTN3A, UCTN3B, UKTN3A, UKTN3B, YTN3A, YTN3B, HTN1A, HTN1B   Sinh viên liên quan: Ngành Luật Kinh tế, Ngành Công nghệ thông tin   Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trường trung cấp Kinh tế Kĩ thuật Hà Nội 1 - Số ...

Hà Nội, ngày 09/03/2014, các lớp KCTN3B, KKTN3B, NCTN3B, NKTN3B, CCTN3B, CKTN3B, DCTN3B, DKTN3B, ACTN3B, AKTN3B, BCTN3B, BKTN3B, ETN3B, SCTN3B, SKTN3B, ICTN3B, IKTN3B, QTN3B,RCTN3C, RKTN3C, UCTN3C, UKTN3C, YTN3C, HTN1C khởi động khóa mới và học tập trung.
Thứ 4, ngày 05/03/2014 15:11:25

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp:   KCTN3B, KKTN3B, NCTN3B, NKTN3B, CCTN3B, CKTN3B, DCTN3B, DKTN3B, ACTN3B, AKTN3B, BCTN3B, BKTN3B, ETN3B, SCTN3B, SKTN3B, ICTN3B, IKTN3B, QTN3B,RCTN3C, RKTN3C, UCTN3C, UKTN3C, YTN3C, HTN1C   Sinh viên liên quan: Ngành Luật Kinh tế, Ngành Công nghệ thông ...

Hà Nội, ngày 05/01/2014, các lớp RCTN3B-RKTN3B-UCTN3B-UKTN3B-YTN3B-HTN1B-KCTN3A-KKTN3A-NCTN3A-NKTN3A-CCTN3A-CKTN3A-DCTN3A-DKTN3A-ACTN3A-AKTN3A-BCTN3A-BKTN3A-ETN3A-SCTN3A-SKTN3A-ICTN3A-IKTN3A-QTN3A khởi động khóa mới và học tập trung.
Thứ 3, ngày 31/12/2013 05:42:40

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung các lớp:  RCTN3B-RKTN3B-UCTN3B-UKTN3B-YTN3B-HTN1B-KCTN3A-KKTN3A-NCTN3A-NKTN3A-CCTN3A-CKTN3A-DCTN3A-DKTN3A-ACTN3A-AKTN3A-BCTN3A-BKTN3A-ETN3A-SCTN3A-SKTN3A-ICTN3A-IKTN3A-QTN3A   Sinh viên liên quan: Ngành Luật Kinh tế, Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh ...

Thông báo nghỉ Tết 1/1/2014
Thứ 3, ngày 31/12/2013 05:33:22

Lịch nghỉ 01 ngày: 01/01/2014 Áp dụng cho sinh viên TNU – TOPICA Hà Nội Thời gian: Ngày 01/01/2014 Lịch nghỉ

Hà Nội, ngày 27/10/2013, các lớp KCTN1A-KCTN1B-KKTN1A-KKTN1B-NCTN1A-NCTN1B-NKTN1A-CCTN1A-CCTN1B-CKTN1A-CKTN1B-DCTN1A-DCTN1B-DKTN1A-DKTN1B-ACTN1A-ACTN1B-AKTN1A-AKTN1B-BCTN1A-BCTN1B-BKTN1A-BKTN1B-ETN1A-ETN1B-SCTN1A-SKTN1A-SKTN1B-ICTN1A-ICTN1B-IKTN1A-IKTN1B-
Thứ 4, ngày 27/11/2013 10:39:25

Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: KCTN1A-KCTN1B-KKTN1A-KKTN1B-NCTN1A-NCTN1B-NKTN1A-CCTN1A-CCTN1B-CKTN1A-CKTN1B-DCTN1A-DCTN1B-DKTN1A-DKTN1B-ACTN1A-ACTN1B-AKTN1A-AKTN1B-BCTN1A-BCTN1B-BKTN1A-BKTN1B-ETN1A-ETN1B-SCTN1A-SKTN1A-SKTN1B-ICTN1A-ICTN1B-IKTN1A-IKTN1B-QTN1A-QTN1B

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top