Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 13/10/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 08/10/2019 14:14:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 13/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: YTN2, YTN6, YTN8, YTN14 - Ngành kế toán: ETN8 - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN8  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 06/10/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:26:33

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết ngày 06/10/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành luật kinh tế: YTN10, YTN16 - Ngành công nghệ thông tin: ICTN16, QTN14, QTN16  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia.   Số 10 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 22/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 17/09/2019 10:26:13

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 22/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: DKTN12, DKTN16 - Ngành kế toán: ETN12  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 15/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 5, ngày 12/09/2019 20:11:57

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 15/09/2019 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN18, DCTN18, DKTN18, CKTN18, DKTN14, CKTN16, CCTN16, DCTN16, DCTN12,CKTN12, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 08/09/2019 KẾ HOẠCH THI LẠI NGÀY 08/09/2019 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 03/09/2019 15:14:18

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn và kế hoạch thi lại ngày dành cho Sinh viên đã đăng kí ngày 08/09/2019 như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN14 - Ngành luật kinh tế: YTN12, RKTN14, RCTN14, YTN14 -THI ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top