Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653 2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Thứ 4, ngày 12/07/2017 11:44:11

Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn  ngày 16/07/2017  như sau: Kế hoạch thi hết môn Lớp: -       Ngành luật kinh tế: RCTN2, RKTN2, UCTN2, YTN2 -       Ngành quản trị kinh doanh: CCTN2, CKTN2, DCTN2, Địa điểm: Trường Trung ...

Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Thứ 5, ngày 06/07/2017 16:57:33

Thông báo kế hoạch thi hết môn tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn  ngày 09/07/2017  như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp:   -       Ngành Luật kinh tế: RCTN4, RKTN4, UCTN4, UKTN4,YTN6, RCTN8A-B-C-D, RKTN8A-B-C-D, YTN8A-B-C-D. -       Ngành Quản trị ...

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Thứ 5, ngày 06/07/2017 16:55:30

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung  ngày 09/07/2017  như sau: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG Lớp: -       Ngành Quản trị kinh doanh:  CKTN10C, DCTN10C, DKTN10C -       Kế toán: ETN10C -  & ...

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Thứ 5, ngày 15/06/2017 17:24:53

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn  ngày 18/06/2017  như sau: KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN Lớp: - Ngành Luật kinh tế: RCTN6, RKTN6, UCTN6, UKTN6 - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN4, CKTN4, DCTN5 - Ngành Kế toán : ETN4, ETN6 Địa điểm: Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài ...

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
Thứ 4, ngày 07/06/2017 11:31:49

Thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung tại trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch khởi động và học tập trung  ngày 11/06/2017  như sau: KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG HỌC TẬP TRUNG Lớp: -         Ngành Quản trị kinh doanh:  CKTN10B, DCTN10B, DKTN10B -         Kế toán: ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top