Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 19/07/2020 Tại Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM
Thứ 3, ngày 14/07/2020 09:15:39

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 19/07/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14, QTN16, ICTN16, IKTN16, QTN18, ICTN18, IKTN18 - Ngành Luật kinh tế: YTN10, YTN12, YTN16, YTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN16 Địa ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 05/07/2020 Tại Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM
Thứ 2, ngày 29/06/2020 14:32:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 05/07/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: YTN8, RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, CCTN16, CKTN16, DCTN16, CCTN18, CKTN18, DCTN18, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 21/06/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 16/06/2020 08:41:59

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 21/06/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: YTN8, YTN12, RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN18, CKTN18, DCTN18 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10 ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 14/06/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 2, ngày 08/06/2020 15:59:54

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 14/06/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Công nghệ thông tin: QTN18 - Ngành Luật kinh tế: YTN6 - Ngành Kế toán: ETN12 - Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN12, DKTN14, DKTN18 Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc gia. Số ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN, THI LẠI NGÀY 07/06/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 02/06/2020 16:51:55

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn, thi lại ngày 07/06/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN   - THI CHÍNH  Lớp: - Ngành Công nghệ thông tin: ICTN16, IKTN16, QTN14 - Ngành Luật kinh tế: YTN6, YTN14 - Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN14  Địa điểm: Học viện Hành chính Quốc ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top