Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: article_left/article_left.php

Line Number: 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: level

Filename: partials/content_article.html

Line Number: 8

Thông báo sinh viên
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 18/10/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 4, ngày 14/10/2020 14:00:09

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 18/10/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: YTN14, RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN14, CCTN16, CKTN16, DCTN16, DKTN18 - Ngành Công nghệ thông tin: QTN14 Địa ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 04/10/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 29/09/2020 08:50:34

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 04/10/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: YTN14, RCTN14, RKTN14, RCTN16, RKTN16, RCTN18, RKTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN14, CKTN14, DCTN14, DKTN14, CCTN16, CKTN16, DCTN16, CCTN18, CKTN18, DCTN18, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 27/09/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 4, ngày 23/09/2020 10:28:01

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 27/09/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: YTN10, YTN12, YTN16, YTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN18, CKTN18, DCTN18, DKTN16 - Ngành Công nghệ thông tin: ICTN14, ICTN16, ICTN18, IKTN14, IKTN16, IKTN18, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 20/09/2020 TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HCM
Thứ 3, ngày 15/09/2020 10:00:45

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 20/09/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Luật kinh tế: RCTN14, RCTN18, RCTN8, RKTN14, YTN10, YTN12, YTN18, YTN2, YTN4, YTN6, YTN8. - Ngành Quản trị kinh doanh: CCTN18, CKTN12, CKTN14, CKTN16, CKTN18, ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN NGÀY 19/07/2020 Tại Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề Tạo Việc Làm Cho Người Tàn Tật TP.HCM
Thứ 3, ngày 14/07/2020 09:15:39

Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến TNU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 19/07/2020 như sau:   KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN    Lớp: - Ngành Công nghệ thông tin: ICTN14, IKTN14, QTN16, ICTN16, IKTN16, QTN18, ICTN18, IKTN18 - Ngành Luật kinh tế: YTN10, YTN12, YTN16, YTN18 - Ngành Quản trị kinh doanh: DKTN16 Địa ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top