Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Luật Kinh tế
Giới thiệu chương trình cử nhân Luật kinh tế TNU-TOPICA
Thứ 6, ngày 14/06/2013 04:42:32

Giới thiệu chương trình cử nhân Luật kinh tế TNU-TOPICA   -  Chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên các quy định và thông tư hướng dẫn pháp luật mới nhất hiện nay -  Được giới thiệu, trao đổi và thảo luận về các tình huống pháp luật kinh tế nóng nhất mới nhất -  Các môn học chuyên ngành được thiết kế xây dựng thiết thực gần gũi với đòi hỏi của nền kinh tế Việt ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top