Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Giới thiệu chương trình cử nhân Luật kinh tế TNU-TOPICA

Giới thiệu chương trình cử nhân Luật kinh tế TNU-TOPICA

  -  Chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên các quy định và thông tư hướng dẫn pháp luật mới nhất hiện nay -  Được giới thiệu, trao đổi và thảo luận về các tình huống pháp luật kinh tế nóng nhất mới nhất -  Các môn học chuyên ngành được thiết kế xây dựng thiết thực gần gũi với đòi hỏi của nền kinh tế Việt Nam -  Được trao đổi học hỏi với các Luật sư, chuyên gia hành nghề Luật hàng đầu hiện ...

Xem tiếp


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           

 

scroll top