Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP.Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653 2909

  • Chuyển VP
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú

Xuất sắc vượt qua nhiều giảng viên lâu năm trong chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica Uni, thầy Phan Kim Tuyến đã trở thành một ...
Xem tiếp >>

THÔNG BÁO: Về việc Tổ chức thi kết thúc học phần ngày 29/11/2015

Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên thông báo đến các anh chị sinh viên kế hoạch thi tập trung kết thúc học phần các môn học ...
Xem tiếp >>
 

GƯƠNG MẶT GIẢNG VIÊN

Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú

Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú

Xuất sắc vượt qua nhiều giảng viên lâu năm trong chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica Uni, thầy Phan Kim Tuyến đã trở thành một ...
Những gương mặt Giảng viên ưu tú tháng 10 /2015

Những gương mặt Giảng viên ưu tú tháng 10 /2015

Nhiệt tình trong việc hướng dẫn sinh viên học tập và thường xuyên cập nhật bài giảng là những điểm nổi bật dễ nhận thấy ở các thầy cô Giảng ...
Giảng viên tự tin với công nghệ E-learning theo xu hướng thế giới

Giảng viên tự tin với công nghệ E-learning theo xu hướng thế giới

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Tây Bắc, là người may mắn được tiếp xúc với mạng máy tính và diễn đàn ...
 

TRẢI NGHIỆM GIẢNG VIÊN

Tự sự của thầy ...Mới hôm nào, tôi còn là một luật sư trẻ nhất, một luật gia trẻ nhất, một trọng tài viên trọng tài ...
 

doitac3

topica
topica-hou            topica-dtu            topica-tvu            topica-ntu            topica-probanker            topica-founder            topica-awe
scroll top